Villkor

Läs igenom våra annonsvillkor innan du annonserar hos oss.

  • Annonsören är ansvarig för att innehållet i annonsen är riktigt.
  • Annonsörens namn måste framgå i annonsen.
  • En korrekt epostadress måste anges. Till adressen skickas kontouppgifter så att man senare skall kunna logga in och uppdatera informationen.
  • Endast en bostad får ingå per annons och annonser får ej enbart hänvisa till extern information eller länka vidare till andra annonssidor.
  • Endast en annons får läggas in per semesterboende.
  • Bokningskalendern skall hållas aktuell och uppdaterad både avseende pris och bokade veckor.
  • Om vi anser att innehållet i en annons kan upplevas negativt för någon eller allmänt bör rättas förbehåller vi oss rätten att ändra i eller ta bort annonsen. Även överdrivet användande av versaler och liknande gör att annonsen kan ändras eller helt tas bort.
  • Genom att lägga in en annons ger annonsören automatiskt oss rätt att använda, kopiera, offentligt framföra, formatera om, översätta, distribuera och (helt eller delvis) göra utdrag från annonsens innehåll, kommersiellt eller på annat sätt.
  • Stugnet ansvarar inte för störningar av tjänsten som ligger utanför vår kontroll.