Hyra stuga
 

 

Information om upphovsrätt

Stugnet har en databas som skyddas av 49 § Upphovsrättslagen. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från Stugnet framställa exemplar av hela eller delar av innehållet på Stugnet och/eller göra det tillgängligt för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats.


Webbplatsens utseende och layout samt originella texter och konstnärliga bilder på Stugnet kan vara skyddade i sig som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § Upphovsrättslagen. Alla fotografier, oavsett om de är konstnärliga eller inte, är skyddade enligt 49a § Upphovsrättslagen. Även för dessa verk och fotografier gäller att det är förbjudet att utan tillstånd av rättighetshavaren, framställa exemplar av verket eller fotografiet och/eller göra det tillgängligt för allmänheten exempelvis på en annan webbplats.


All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Om man avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan man straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.


Får jag kopiera material från Stugnet till min egen hemsida?

Nej, databasen är skyddad liksom originella texter, konstnärliga bilder och samtliga fotografier. Om du kopierar detta utan tillstånd begår du ett brott mot Upphovsrättslagen. Om du dessutom lägger ut kopian på din hemsida begår du ytterligare ett brott mot Upphovsrättslagen eftersom du gör kopian tillgänglig för allmänheten.


Får jag länka från min hemsida till material på Stugnet?

Du bör alltid fråga om lov innan du länkar eftersom en länkning kan innebära att du anses göra innehållet tillgängligt för allmänheten. Du får dock inte indexera innehållet på Stugnet och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in Stugnets material i ett framesystem eller Pop-up fönster. Du bör dock alltid tänka på att det kan finnas andra än vi som har rättigheter till materialet på Stugnet och dessa måste också ge tillstånd.


Förbjudet att använda Stugnets annonser för egen marknadsföring

All marknadsföring skall enligt 4 § Marknadsföringslagen stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite.

Stugnet.se . 585 93 Linköping . Länka till oss .